Urząd pracy Sławno, oferty pracy z miasta i okolicy

Wszystkie i aktualne oferty z urzędu pracy (PUP) miasta Sławno oraz propozycje z najbliższych jak: Bierkowo, Bobrowice, Bolesławice, Darłowo, Duninowo. Poniżej przeczytasz krótki tekst nt. Sławno, pod nim sprawdzisz oferty pracy. W środkowej kolumnie dane teleadresowe urzędu pracy oraz statystyki. Po prawej znajduje się lista ofert wg klasyfikacji zawodów.

Struktura demograficzna mieszkańców Sławna wg danych z 31 grudnia 2007: Według danych z roku 2005 średni dochód na mieszkańca wynosił 1626,75 zł. Według danych z 31 marca 2010 liczba bezrobotnych mieszkańców Sławna obejmowała 865 osób.W mieście znajdują się 4 przedszkola miejskie (w tym jedno przedszkole z oddziałem żłobkowym), 2 szkoły podstawowe, a także kilka szkół ponadpodstawowych: * Gimnazjum Miejskie nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego * Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego m.in. liceum ogólnokształcące, profilowane, uzupełniające, dla dorosłych * Zespół Szkół Agrotechnicznych * Zespół Szkół Zawodowych * Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku Filia w Sławnie * Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie * Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie W Sławnie znajdują się dwie biblioteki: Biblioteka Pedagogiczna oraz Biblioteka Miejska.W miejscowości swoją s...

Oferty pracy w mieście Sławno

Pozostałe oferty pracy dostępne poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

Najbliższe oferty pracy

Pracownik obsługi magla Słupsk

obsługa magla, podawanie//odbieranie konfekcji włókienniczej, praca głównie stojąca, wymagająca zręczności i koordynacji ruchowej, w międzyczasie inne prace pomocnicze w pralni; kontakt z pracodawcą osobisty w godz. 8-11

Goniec Słupsk

prowadzenie rejestrów doręczonych pism, doręczanie przesyłek, pism do urzędów i abonentów; kontakt z pracodawcą osobisty od poniedziałku do piątku w godz. 8- 20 w soboty w godz. 9- 13

Kucharz Ustka

zgodnie ze stanowiskiem pracy

Młynarz Skibno

Przyjmowanie, przechowywanie i przygotowywanie do przemiału ziaren zbóż, prowadzenie procesów technologicznych przemiału i przerobu, obsługa maszyn i urządzeń młynarskich, prowadzenie dokumentacji produkcji

Pracownik socjalny Sianów

dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń - udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną tych zadań - pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy - udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej - pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup środowisk społecznych - współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa - inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin - współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesieniu jakości życia.

Pracownik biurowy Przewłoka

zgodnie ze stanowiskiem pracy

Krawiec/krawcowa Słupsk

Wymagania: doświaczenie, obsługa maszyny do szycia,zmysł artystyczny, kreatywność,sumienność i dokładność, samodzielność. Do osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało szycie odzieży sportowej.

Kelner/ka Słupsk

Praca w godzinach 12:00 - 22:00; kontakt tylko e-mail

Doradca ubezpieczeniowo - inwestycyjny Słupsk

Pracodawca oczekuje od kandydatów doświadczenia w sprzedaży lub obsłudze klienta, minimum średnie wykształcenie, natawienie na działanie, aktywność, przedsiębiorczość, sytematyczność,zaangażowanie oraz umiejętność budowania długofalowych relacji interpersonalnych. Pracodawca gwarantuje atrakcyjny system wynagrodzenia - brak górnego limitu wynagrodzenia, pakiet benefitów, gwarantowane wynagordzenie przez 18 miesięcy współpracy, rozwój zawodowy. Zakres obowiązków: doradztwo i sprzedaż produktów ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych i biznesowych, tworzenie długotrwałych planów inwestycyjnych, pozyskiwanie oraz bieżąca obsługa Klientów, budowanie relacji z Klientami, opartych na zaufaniu i profesjonalnym doradztwie. Kontakt z pracodawcą osbisty w godz. 8:30 - 17:00, e-mail lub kontakt telefoniczny.

Podinspektor w dziale inżynierii ruchu Słupsk

<b> szczegółowo BIP oferty pracy na stronie www.zimslupsk.com, ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 08/ZIM/2014 </b>; zatrudnienie po zakończonej rekrutacji; kontakt z pracodawcą osobisty i telefoniczny w godzinach 7.30-15.30

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

www.pup.strzelin.ac.pl

Sławno 76-100, ul.Sempołowskiej 2a
Centrala: (59) 8107291
Sekretariat: (59) 8107291
Inny telefon: (59) 8107291
Fax: (59) 8107291
szsl@praca.gov.pl
Na 13 117 mieszkańców znajduje się obecnie 7 ofert pracy
Burmistrz to Krzysztof Frankenstein.
Powierzchnia miasta to 15,83 km².
Kody pocztowe w miejscowości: 76–100.
Gęstość zaludnienia to 828,6 os./km²
Strefa numeracyjna to (+48) 59